2013

 

Collections in this community

Recent Submissions

  • Сəбитбекова, М.М.; Қожабекова, Ж.Қ. (ЗКМУ имени Марата Оспанова, 2013-08-07)
    Медицина саласына мемлекеттік тілді енгізу, оны біріздендіру- бүгінгі таңдағы өзекті мəселелердің бірі. Оны əлі де болса жетілдіру жолдарын қажетті деңгейге жеткізу көп ізденуді қажет етеді.Медицинаға мемлекеттік тілді ...
  • Bekmuкhambetov, YE.; Valenti, M.; Zhurabekova, G.; Kumyspayev, S.; Rakhmanov, S. (ЗКМУ имени Марата Оспанова, 2013-08-07)
    In the article is considered the peculiarities of formation and development of the health care system in Republic of Italy. Main stages of the development, conditions and tendencies in the context of the social development ...