"West Kazakhstan Marat Ospanov Medical Unversity" Repository

Browsing Научные труды сотрудников by Issue Date

Browsing Научные труды сотрудников by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ақатаев, Н.А.; Қойшыбаев, Ә.К.; Шанбаев, С.Ж. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2007)
  Медициналық жоғарғы оқу орындарының барлық факультеттерінің студентттері жалпы хиругия пәнін оқып-үйренуге міндетті. Студенттерді оқытудың дәстүрлі әрі тиімді әдістерінің бірі клиникалық дәрістер. Емдеу факультетінің ...
 • Дербисалина, Г.А.; Миралеева, А.И. (ЗКГМА имени Марата Оспанова, 2008)
  Одним из принципов общеврачебной практики наряду с доступностью, непрерывностью, всеобъемлемостью и др. является ориентированность на пациента, а одним из критериев качественной медицинской помощи-удовлетворенность пациента. ...
 • Түсіпқалиев, Б. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2010)
  Оқулықта мемлекеттік стандарт бойынша Педиатриядағы мейірбике ісі пәні бойынша қажетті дағдылар орындалуы, қажетті деңгейде балалар ауруларын анықтау белгілері, мейірбикелік деңгейде диагностикалық шаралар, емдеу және оны ...
 • Түсіпқалиев, Б. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2010)
  Оқулықта мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты »Жалпы медицин « мамандығы бойынша «Балалар аурулары» пәнінен қажетті бөлімдері берілген. Оқулықта тарихи мәселелер, балалар организмінің анатомиялық-физиологиялық ...
 • Каримсакова, Б.К.; Саркулов, С.И.; Қарсақова, Ғ.Е. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2012)
  Оқу құралында реаниматологияның жалпы сұрақтары, жүрек және тыныс алу қызметінің тоқтау түрлері, клиникалық өлімнің белгілері мен тірілту әдістерінің сұрақтары қарастырылған. Оқу құралы медициналық жоғарғы оқу орнының ...
 • Каримсакова, Б.К.; Алтаева, А.М. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2012)
  Оқу құралында жасөспірімдер мен балаларды қарау және гинекологиялық ауруларды анықтау әдістері қарастырылған. Қарау әдістеріне көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер нақтыланған. Жасына байланысты жасөспірімдер мен балалардың ...
 • Мамырбаев, А.А.; Курмашев, Ж.Б.; Алимбаев, С.С. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2013)
  В методических рекомендациях приведена характеристика основных технологических схем добычи полезных ископаемых открытым способом, отражены условия образования и выделения вредных производственных факторов. Дана ...
 • Түсіпқалиев, Б. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2013)
  Оқулықта мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты «Стоматология» мамандығы (051302) бойынша «Балалар аурулары» пәнінен қажетті бөлімдері берілген. Оқулықта тарихи мәселелер, балалар организмінің анатомиялық-физиологиялық ...
 • Байтакова, М.К.; Жубаназарова, К.А.; Запорожец, А.Н.; Кулмухамбетова, Г.К.; Алдашева, Г.Б. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2013)
  В учебном пособии «Русский язык. Основной курс» предлагается материал для заданий и упражнений, нацеленных на выработку навыков эффективного речевого общения, таблицы, содержащие основные синтаксические конструкции, тексты, ...
 • Алдашева, Г.Б.; Жубаназарова, К.А. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2013)
  Тренировочные задания по профессиональному русскому язык.
 • ЖУГУНУСОВА, А.А. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2013)
  Студенттерге арналған жалпы медициналық терминологияның фармацевтикалық тарауы бойынша құрастырылған оқу құралы. Оқу құралы барлық факультеттердің қазақ бөлімдерінің студенттеріне негізгі оқу құрал ретінде ұсынылады. Латын ...
 • Бобырева, М.М. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2014)
  Научный труд представляет собой первую монографию, посвященную проблемам физкультурного образования и физического здоровья студентов Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им.М.Оспанова. Она ...
 • Тусупкалиев, Б. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2014)
  Дерматовенерология: «Стоматология» мамандығы – 051302 – бойынша жоғары медицина оқу орындары студенттеріне арналған оқулық, 2014 ж. ____бет. Оқулықта замануи тұрғыдан тері және венерологиялық аурулардың әртүрлі мәселелері ...
 • Mamyrbayev, A.A. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2014)
  The book systematizes literature data and the results of in-house research in toxicology of inorganic phosphates and fluorides. It shows the modes of action of a yellow and red phosphorus, phosphine, hydrogen fluoride, and ...
 • Калдыбаева, А.Т.; Нургалиева, Р.Е.; Касымбеков, В.К (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2014)
  Учебное пособие составлено по всем модулям курса нормальной физиологии в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования РК 2006 г. и типовой учебной программой по физиологии-2 (2009 г.) для ...
 • Тусупкалиев, Б. (ЗКМУ имени Марата Оспанова, 2015)
  Настоящее учебное пособие представляет собой компактное справочное издание об основных вопросах билирубинового обмена, классификации желтух, клинических и лабораторных критериях диагностики неонатальных желтух, тактике ...
 • Жайлыбаев, М.С (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2015)
  Ситуациялық есептер жиынтығы клиникалық анатомия және оперативтік хирургия курсында дайындалған және клиникалық анатомия және оперативтік хирургия пәнінің барлық бөлімінен ситуациялық есептер мен жауап эталондары ...
 • МОЛДАШЕВА, З.Б.; ЖИЕМБАЕВА, С.Е.; ЖУГУНУСОВА, А.А. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2015)
  Терминологиялық дайындық болашақ дәрігерлерге тек қана терминологиялық түсінікті болжап қана қоймай, оны тәжірибелік дағдыларында белсенді қолдануға мүмкіндік береді. Ұсынылып отырған оқу құралы университеттің «Жалпы ...
 • Мамырбаев, А.А. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2015)
  Оқулықта еңбек медицинасы бойынша негізгі мәліметтер баяндалған. Еңбек адамының еңбек жағдайлары мен денсаулық жағдайларын жақсартуға қатысты іс шаралар кешенін ұйымдастыру және өткізу бойынша мамандардың алгоритмі мен ...
 • Сагинбазарова, А.Б.; Уразгалиев, К.Ш.; Бекенов, К.Е. (ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 2016)
  Еңбекте алғашқы қауымда дәрітанудың пайда болуынан қазіргі заманға дейін фармацевтикалық істің тарихы, соның ішінде ХХ ғасырға дейін Қазақстан фармациясының даму барысы жүйелеп баяндалған. Ғылыми, объективті тарихи ...

Search DSpace


Browse

My Account